วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพพึ่งตนเอง

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาพพึ่งตนเอง วันที่ 28 พ.ค. 2562 กศน.ตำบลโคกกลางจัดกโครงการสุขภาพพึ่งตนเอง ณ ศาลาประชาคมบ้านตาดโตน หมู่ที่6 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น