วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

"สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กศน.WOW"

วันที่ 29-30 มกราคม 2563 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กศน.WOW" ณ ศาลาวัดศรีสำราญ ตำบลโคกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี