วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การนิเทศ กศน.ตำบลครั้งที่๑

กศน.ตำบลโคกกลางรับการนำเทศ กศน.ตำบล โดย 1.นางจิดาภา ประธานในการนิเทศ 2. นางดวงใจ 3.นางบังอร อเวรา
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันที่7ธันวาคม2559ออกกำลังกายตามนโยบาย 3F

วันที่7ธันวาคม2559 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด เทศบาลโนนสะอาด ออกกำลังกายตามนโยบาย3F


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

วันอังคารที่22 พฤศจิกายน 2559 คณะครู กศน.ตำบลโคกกลาง ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี อำเภอโนนสะอาด ณ สนามกีฬาหน้าอำเภอโนนสะอาด -ร่วมร้องเพลงชาติ -กล่าวคำปฎิญาณ ถวายความจงรักภักดี -ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบอินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิทร

วันที่14/11/59 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบอินทร สยาม


มินทราธิราชบรมนาถบพิทร

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริการย้อมผ้าดำ และแจกริบบิ้นฟรี

กศน.ตำบลโคกกลางให้บริการประชาชนโดยการย้อมผ้าดำฟรีและสอนวิธีการทำริบบิ้นฟรีให้กับประชาชน