วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ยินดีต้อนรับนายอำเภอโนนสะอาด นายสมภพ ร่วมญาติ

วันที่ 24 มกราคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำโดย ดร.ธนากร  หาญกุล ร่วมต้อนรับนายอำเภอโนนสะอาด คนใหม่ นายสมภพ  ร่วมญาติ ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด