วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กศน.อำเภอโนนสะอาด รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563

วันที่ 15 ธันวาคม  2563 กศน.อำเภอโนนสะอาดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัด ของกศน.จังหวัดอุดรธานี