วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การนิเทศ กศน.ตำบลครั้งที่๑

กศน.ตำบลโคกกลางรับการนำเทศ กศน.ตำบล โดย 1.นางจิดาภา ประธานในการนิเทศ 2. นางดวงใจ 3.นางบังอร อเวรา
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันที่7ธันวาคม2559ออกกำลังกายตามนโยบาย 3F

วันที่7ธันวาคม2559 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับอำเภอโนนสะอาด เทศบาลโนนสะอาด ออกกำลังกายตามนโยบาย3F