วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี หมู่7

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเต้าแก้ว หมู่7 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น