วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี หมู่7

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี ณ ศาลาประชาคมบ้านคำเต้าแก้ว หมู่7 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจการทำปลาส้ม ม.11

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโคกกลางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำปลาส้ม ณ บ้านแสงแก้ว หมู่ที่11 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี หมู่9

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด หมู่9 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ การทำปลาส้ม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำปลาส้ม ณ ศาลาประชาคมบ้านม่วงดง หมู่4 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี