วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

วันอังคารที่22 พฤศจิกายน 2559 คณะครู กศน.ตำบลโคกกลาง ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี อำเภอโนนสะอาด ณ สนามกีฬาหน้าอำเภอโนนสะอาด -ร่วมร้องเพลงชาติ -กล่าวคำปฎิญาณ ถวายความจงรักภักดี -ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบอินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิทร

วันที่14/11/59 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบอินทร สยาม


มินทราธิราชบรมนาถบพิทร