วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 กศนอำเภอโนนสะอาดจัดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์  โดย นายวรินทร์  วิรุณพันธ์ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและนิเทศสนามสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy

วันที่  ๔-๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy โดยให้ความรู้ตามหลักสูตร ๙ โมดูล ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาดวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประเมินการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายอิทธิพล  จำนงค์ศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลโคกกลางเป็นตัวแทนเข้าร่วมออกบูทส่งเสริมการอ่าน ณโรงเรียนบ้านโคกสง่า  ตำบลโคกกลาง  อำเภอโนนสะอาด