วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศในการสอบของ กศน.ตำบลโคกกลาง โดยเป็นการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘


วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 16-17 กันยายน 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง