วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

มหกรรมการแข่งขันกีฬา-กีฑา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 (ระดับกลุ่มภูธานี)

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬา-กีฑา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 (ระดับกลุ่มภูธานี) ณ สนามกีฬา จังหวัดหนองคาย