วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันที่28 พฤษภาคม 2563


กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองแสงแสงแก้ว กลุ่มเป้าหมายจำนวน15 คน