วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี หมู่9

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 5 ชั่วโมง หลักสูตรการทำการบูรแฟนชี ณ ศาลาประชาคมบ้านหินลาด หมู่9 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น