วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า) ณ บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7

วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโคกกลาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า) ณ บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า) ณ บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น