วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy

วันที่  ๔-๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy โดยให้ความรู้ตามหลักสูตร ๙ โมดูล ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น