วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 กศนอำเภอโนนสะอาดจัดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์  โดย นายวรินทร์  วิรุณพันธ์ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและนิเทศสนามสอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น